La Teoria Definitiva

Poster

Pòster per la exposició ‘La teoria definitiva’ de l’artista Albert Gironès a Mallorca, Espanya. El pòster tenia dos objectius: explicar la informació i contingut de l’exposició, i promocionar l’esdeveniment en sí mateix.

[594x841mm, blanc i negre]


Direcció d’art: Gina Guasch
Disseny gràfic: Pau Geis