Creative Process (Procés Creatiu) consta d’una sèrie fotogràfica que pretén donar forma a un procés globalment conceptual i formal, l’anomenat procés creatiu, a través del qual l’individu pensa i formalitza les seves idees. 

En aquest recorregut, diferents nivells es desenvolupen, sintetitzats en 4 fases: context, problema, proposta i solució.


[Proposta de campanya per Art & Design Closing Show 2019]


Direcció creativa: Laia Soriano i Pau Geis
Direcció d’art i disseny gràfic: Pau Geis
Producció: Laia Soriano i Pau Geis
Fotografia: Mónica Losada